b2b

Van Meerendonk Waterontharders is distributeur van Delta Waterontharders voor Noord Nederland.

Wilt u zakelijk afnemen? neemt contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek.

 

Wat mag u van ons verwachten?

 

Beschikbaar stellen van reclame materiaal

Ondersteuning van alle Delta installaties

Berekeningen t.b.v. de grootte van elke installatie

Continue voorraad van alle huishoudelijke modellen en onderdelen

Onderhoud van Delta toestellen